luni, aprilie 15, 2024
Universitati si Facultati

Universitati si Facultati in Orasul Cluj-Napoca

Universitati si Facultati de Stat in Orasul Cluj-Napoca

Academia de Muzica „Gheorghe Dima”

Facultatea de Interpretare Muzicala,

Facultatea Teoretica,

Facultatea de Muzica extensia ”Piatra Neamt”

Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic,

Invatamant la Distanta si Frecventa redusa

Universitatea Babeş-Bolyai :

Facultatea de Matematica şi Informatica,

Facultatea de Fizica,

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimica,

Facultatea de Biologie şi Geologie,

Facultatea de Geografie,

Facultatea Finante si Banci,

Facultatea de Contabilitate si Audit,

Facultatea de Relatii Internationale,

Facultatea de Ştiinţa si Ingineria Mediului,

Facultatea de Informatica Economica,

Facultatea de Istorie şi Filosofie,

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării,

Facultatea de Litere,

Facultatea de Teatru şi Televiziune,

Facultatea de Drept,

Facultatea de Marketing,

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor,

Facultatea de Educaţie Fizica şi Sport,

Facultatea de Studii Europene,

Facultatea de Sociologie şi Asistenţa Sociala,

Facultatea de Business,

Facultatea de Teologie Ortodoxa,

Facultatea de Teologie Greco-Catolica,

Facultatea de Teologie Romano-Catolica,

Facultatea de Teologie Reformata,

Centrul de Formare Continuă şi Învăţământ la Distanţă

Universitatea de Arta si Design :

Facultatea de Arte Plastice,

Facultatea de Arte Decorative si Design

Universitatea de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu” :

Facultatea de Medicină,

Facultatea de Medicina Dentara,

Facultatea de Farmacie

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară :

Facultatea de Agricultură,

Facultatea de Horticultură,

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii,

Facultatea de Medicină Veterinară,

Facultatea de Stiinta si Tehnologia Alimentelor,

Învăţământul la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă,

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)

Universitatea Tehnica :

 Facultatea de Automatica si Calculatoare,

Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei,

Facultatea de Inginerie Electrica,

Facultatea de Arhitectura si Urbanism,

Facultatea de Constructii,

Facultatea de Instalatii,

Facultatea de Constructii de Masini,

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică

Facultatea de Ingineria Materialelor si a Mediului

Universitati si Facultati Particulare in Orasul Cluj-Napoca

Institutul Teologic Protestant

Universitatea Bogdan Vodă :

Facultatea de Ştiinţe Economice,

Facultatea de Drept,

Facultatea de Educaţie fizică şi sport

Facultatea de Management-Finanţe-Contabilitate,

Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” :

Facultatea de Stiinte Economice,

Facultatea de Drept

Lasă un răspuns