duminică, mai 26, 2024
Universitati si Facultati

Universitati si Facultati in Orasul Chisinau

Universitati si Facultati de Stat in Orasul Chisinau

Academia de Administrare Publica

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice :

Facultatea de Arta Muzicala,

Facultatea Artă Teatrală, Coregrafică și Multimedia,

Facultatea Arte Plastice, Decorative și Design

Academia de Studii Economice :

Facultatea de Business si administrarea afacerilor,

Facultatea de Economie generala si drept,

Facultatea Tehnologii Informaționale și Statistică Economică,

Facultatea de Relatii economice internationale,

Facultatea de Contabilitate,

Facultatea de Finante

Academia „Ştefan cel Mare” :

Facultatea de Drept,

Facultatea Securitate Civilă şi Ordine Publică

Departamentul dezvoltare profesională și managerială,

Şcoala doctorală Ştiinţe penale şi drept public

Universitatea :

Facultatea de Biologie şi Pedologie,

Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică,

Facultatea de Drept,

Facultatea de Fizică si Inginerie,

Facultatea de Istorie şi Filosofie,

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării,

Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative,

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine,

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,Sociologie si Asistenta sociala,

Facultatea de Litere,

Facultatea de Matematică şi Informatică,

Facultatea de Ştiinţe Economice

Universitatea Agrară de Stat din Moldova :

Facultatea de Agronomie,

Facultatea de Horticultura,

Facultatea de Economie,

Facultatea de Medicina Veterinară,

Facultatea de Inginerie Agrară si Transport Auto,

Facultatea de Cadastru şi Drept

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” :

Facultatea Științe ale Educației și Informatică,

Facultatea Limbi şi Literaturi Străine,

Facultatea Psihologie şi Psihopedagogie Specială,

Facultatea Filologie,

Facultatea Istorie şi Geografie,

Facultatea Arte Plastice şi Design

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

Facultatea de Medicina NR. 1,

Facultatea de Medicina NR. 2,

Facultatea de Stomatologie,

Facultatea de Farmacie,

Facultatea de Rezidentiat,

Departamentul Educatie Medicala Continua,

Scoala de Management in Sanatate Publica

Universitatea de Stat Tiraspol :

Facultatea Matematică şi Tehnologii Informaţionale,

Facultatea Biologie şi Chimie,

Facultatea Geografie,

Facultatea Filologie,

Facultatea Pedagogie

Universitatea Tehnica a Moldovei :

Facultatea de Energetică si Inginerie Electrica,

Facultatea de Inginerie Mecanică,Industriala si Transporturi,

Facultatea de Calculatoare, Informatică şi Microelectronică,

Facultatea Electronica si Telecomunicatii,

Facultatea de Tehnologia Alimentelor,

Facultatea de Textile si Poligrafie,

Facultatea de Urbanism şi Arhitectură,

Facultatea de Cadastru, Geodezie şi Construcţii,

Facultatea de Inginerie Economică şi Business

Universitati si Facultati Particulare in Orasul Chisinau

Universitatea Cooperatist – Comercială :

Facultatea Management şi Drept,

Facultatea Comert,Finante si Contabilitate,

Universitatea de Studii Europene din Moldova :

Facultatea de Drept,

Facultatea de Stiinte Economice,

Facultatea de Jurnalism şi Stiinte ale Comunicarii,

Facultatea de Psihologie şi Asistenţă Socială,

Facultatea Științe Politice și Relații Internaționale

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova :

Facultatea de Drept,

Facultatea de Stiinte Economice,

Facultatea de Biomedicină şi Ecologie,

Facultatea de Limbi Straine si Stiinte ale Comunicarii,

Facultatea de Informatica,Inginerie si Design,

Facultatea de Relatii Internationale,Stiinte Politice si Jurnalism,

Facultatea de Stiinte Sociale si ale Educatiei

Lasă un răspuns