duminică, mai 26, 2024
Universitati si Facultati

Universitati si Facultati in Orasul Timisoara

Universitati si Facultati de Stat in Orasul Timisoara

Universitatea de Medina si Farmacie „Victor Babes” :

Facultatea de Medicina,

Facultatea de Medicina Dentara,

Facultatea de Farmacie

Universitatea „Politehnica”

Facultatea de Matematica,

Facultatea de Arhitectura ,

Facultatea de Automatică şi Calculatoare,

Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului,

Facultatea de Constructii,

Facultatea de Constructii Civile si Instalatii,

Facultatea de Electronica si Telecomunicatii si Tehnologii Informationale,

Facultatea de Electrotehnica si Electroenergetica,

Facultatea de Mecanica,

Facultatea de Ingineria Materialelor si Fabricatiei,

Facultatea de Management In Productie si Transporturi,

Facultatea de Stiinte ale Comunicarii,

Centrul de Studii in Invatamant la Distanta (CSID)

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului

Facultatea de Agricultură,

Facultatea de Dezvoltare Durabila si Ingineria Mediului,

Facultatea de Horticultură şi Silvicultură,

Facultatea de Management si Turism Rural,

Facultatea de Medicină Veterinară,

Facultatea de Inginerie Alimentara,

Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere,

Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic și Științe Socio-Umane

Universitatea de Vest :

 Facultatea de Marketing și Relații Economice Internaționale

Facultatea de Arte şi Design

Facultatea de Chimie, Biologie şi Geografie,

Facultatea de Drept,

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor,

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport,

Facultatea de Fizică,

Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie,

Facultatea de Matematica si Informatica,

Facultatea de Muzica si Teatru,

Facultatea de Sociologie şi Psihologie,

Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării,

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.),

Departamentul de Educaţie Continuă şi Învăţământ Deschis la Distanţă

Universitati si Facultati Particulare in Orasul Timisoara

Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” :

Facultatea de Management Turistic si Comercial

Universitatea „Tibiscus” :

Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată,

Facultatea de Drept şi Administraţie Publică,

Facultatea de Psihologie,

Facultatea de Ştiinţe Economice

Lasă un răspuns