sâmbătă, iulie 20, 2024
Universitati si Facultati

Universitati si Facultati in Orasul Iasi

Universitati si Facultati de Stat in Orasul Iasi

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” :

Facultatea de Biologie

Facultatea de Chimie,

Facultatea de Drept,

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor,

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport,

Facultatea de Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor,

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice,

Facultatea de Fizică,

Facultatea de Economie şi Relații Internationale,

Facultatea de Contabilitate, Informatică economică şi Statistică,

Facultatea de Finanțe, Monedă și Administrație Publică

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice,

Facultatea de Geografie şi Geologie,

Facultatea de Informatică,

Facultatea de Istorie,

Facultatea de Litere,

Facultatea de Matematică,

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,

Facultatea de Teologie Ortodoxă,

Facultatea de Teologie Romano-Catolică,

Universitatea de Arte „George Enescu” :

Facultatea de Interpretare,Compozitie si Studii Muzicale Teoretice,

Facultatea de Arte Vizuale şi Design,

Facultatea de Teatru,

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) 

Universitatea de Medicina si Farmacie „GR.T.POPA” :

Facultatea de Medicina

Facultatea de Medicina Dentara,

Facultatea de Farmacie,

Facultatea de Bioinginerie Medicala

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” :

Facultatea de Agricultură,

Facultatea de Horticultură,

Facultatea de Zootehnie,

Facultatea de Medicină Veterinară,

Departament Invatamant la Distanta  – Facultatea de Agricultură

Departament Invatamant la Distanta – Facultatea de Horticultură

Departament Invatamant la Distanta – Facultatea de Zootehnie

Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” :

Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”

Facultatea de Automatică şi Calculatoare,

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului,

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii,

Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial,

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei,

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată,

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului,

Facultatea de Mecatronica,

Facultatea de Mecanică,

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor,

Facultatea de Design Industrial si Managementul Afacerilor,

Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic

Universitati si Facultati Particulare in Orasul Iasi

Universitatea „Petre Andrei” :

Facultatea de Psihologie, Stiintele Educatiei si Asistenţă Socială,

Facultatea de Ştiinţe Politice si Administrative,

Facultatea de Economie,

Facultatea de Drept

Universitatea Apollonia :

Facultatea de Medicină Dentară,

Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării

Lasă un răspuns