sâmbătă, iulie 20, 2024
Universitati si Facultati

Universitati si Facultati in Orasul Bucuresti

Ad Loc de munca bona

Universitati si Facultati de Stat in Orasul Bucuresti

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” :

Facultatea de Jandarmi,

Facultatea de Poliţie,

Facultatea Politie Frontiera,

Facultatea de Pompieri,

Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative,

Facultatea de Arhivistică

Colegiul National de Afaceri Interne,

Centrul de Invatamant cu Frecventa redusa si Invatamant la distanta(C.I.F.R.I.D)

Academia de Studii Economice :

Facultatea de Studii Economice în Limbi Străine;

Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică;

Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune;

Facultatea de Comert;

Facultatea de Drept,

Facultatea de Economie;

Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului;

Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori;

Facultatea de Management;

Facultatea de Marketing;

Facultatea de Administrarea Afacerilor;

Facultatea de Relatii Economice Internationale,

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic,

Scoala Doctorală

Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”

Academia Tehnica Militara ”Ferdinand I” :

Facultatea de Comunicaţii şi Sisteme Electronice pentru Apărare şi Securitate

Facultatea de Sisteme Informatice şi Securitate Cibernetică

Facultatea de Sisteme Integrate de Armament, Geniu şi Mecatronică

Facultatea de Aeronave şi Autovehicule Militare

Universitatea :

Facultatea de Administraţie si Afaceri

Facultatea de Biologie,

Facultatea de Chimie,

Facultatea de Drept,

Facultatea de Biochimie şi Biologie moleculară

Facultatea de Filosofie,

Facultatea de Fizică,

Facultatea de Geografie,

Facultatea de Geologie si Geofizică,

Facultatea de Istorie,

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării,

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine,

Facultatea de Litere,

Facultatea de Studii Culturale,

Facultatea de Matematică şi Informatică,

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei,

Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala,

Facultatea de Ştiinţe Politice,

Facultatea de Stiinte Administrative,

Facultatea de Teologie Baptistă,

Facultatea de Teologie Ortodoxă,

Departamentul pentru Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar

Centrul de Excelenţă ȋn Studiul Imaginii,

Facultatea de Teologie Romano-Catolică şi Asistenţă Socială,

Scoala Doctorala Francofona de Stiinte Sociale,

Departamentul de Învăţământ Deschis la Distanţă

Institutul Teologic Penticostal

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative :

Facultatea de Administratie Publica,

Facultatea de Comunicare si Relatii Publice,

Facultatea de Stiinte Politice,

Facultatea de Sociologie,

Facultatea de Management,

Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic – D.P.P.D.,

Invatamant la distanta,

Scoala Doctorală

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” :

Facultatea de Arhitectura

Facultatea de Urbanism,

Facultatea de Arhitectura de Interior,

Departamentul studii avansate

Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” :

Facultatea de Medicina,

Facultatea de Medicina Dentara,

Facultatea de Farmacie,

Facultatea de Moase si Asistenta medicala

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară :

Facultatea de Agricultură

Facultatea de Horticultură,

Facultatea de Zootehnie,

Facultatea de Medicină Veterinară,

Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului,

Facultatea de Biotehnologii,

Facultatea de Management,Inginerie Economica in Agricultura si dezvoltare rurala,

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic,

Scoala Doctorală,

Departamentul de Învăţământ la Distanţă

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” :

Facultatea de Comandă şi Stat Major,

Facultatea de Securitate si Aparare,

Facultatea Regionala de Management al Crizelor si Operatii Multinationale,

Facultatea de Limbi Straine,

Facultatea de Drept International Umanitar,

Facultatea Nationala de Aparare,

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate

Departamentul pentru Învăţământ Distribuit Avansat la Distanţă

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică “I.L.Caragiale” :

Facultatea de Teatru,

Facultatea de Film

Universitatea Nationala de Arte :

Facultatea de Arte Plastice,

Facultatea de Arte Decorative si Design,

Facultatea de Istoria si Teoria Artei,

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.),

Școala Doctorală 

Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport :

Facultatea de Educatie Fizică si Sport,

Facultatea de Kinetoterapie,

Centrul de Formare si Dezvoltare Profesionala,

Departamentul de Comunicare și Relații Externe,

Scoala Doctorala,

Universitatea Nationala de Muzica :

Facultatea de Interpretare Muzicală ,

Facultatea de Compozitie, Muzicologie si Pedagogie muzicala

Scoala Doctorala

Universitatea Politehnica :

Facultatea de Inginerie Electrica,

Facultatea de Energetica,

Facultatea de Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management

Facultatea de Automatica si Calculatoare,

Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei,

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică,

Facultatea Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice,

Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice,

Facultatea Transporturi,

Facultatea de Inginerie Chimica si Biochimica,

Facultatea de Inginerie Aerospatiala,

Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor,

Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor,

Facultatea de Inginerie cu Predare in Limbi Straine,

Facultatea de Ştiinţe Aplicate,

Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic şi Ştiinţe Socio-Umane

Universitatea Tehnică de Constructii :

Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole,

Facultatea de Cai Ferate, Drumuri si Poduri,

Facultatea de Instalatii,

Facultatea de Utilaj Tehnologic,

Facultatea de Geodezie,

Facultatea de Hidrotehnica,

Facultatea de Inginerie in Limbi Straine

Universitati si Facultati Particulare in Orasul Bucuresti

Universitatea ”Artifex” :

Facultatea de Finanţe şi Contabilitate,

Facultatea de Management  si Marketing

Universitatea ”Athenaeum” :

Facultatea de Stiinte Economice,

Facultatea de Administratie Publica

Universitatea Bioterra :

Facultatea de Management Agroturistic,

Facultatea de Ingineria Produselor Alimentare,

Facultatea de Controlul si Expertiza Produselor Alimentare,

Facultatea de Drept

Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir :

Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative,

Facultatea de Management Turistic si Comercial,

Facultatea de Istorie,

Facultatea de Drept Intern si International al Afacerilor,

Facultatea de Finante, Banci si Contabilitate,

Facultatea de Administrarea Afacerilor Internationale,

Facultatea de Stiinte ale Comunicarii,

Facultatea de Limbi si Literaturi Straine

Universitatea Ecologica :

Facultatea de Ecologie si Protectia Mediului,

Facultatea de Drept,

Facultatea de Stiintele Comunicarii,

Facultatea de Educatie Fizica si Sport,

Facultatea de Inginerie Manageriala,

Facultatea de Psihologie,

Facultatea de Management Financiar,

Departamentul pentru Invatamant cu Frecventa Redusa si Invatamant la Distanta

Universitatea ”Hyperion” :

Facultatea de Ştiinte Exacte si Ingineresti,

Facultatea de Stiinte Sociale,Umaniste si ale naturii,

Facultatea de Stiinte Juridice,

Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune,

Facultatea de Drept,

Facultatea de Management,

Facultatea de Litere si Limbi Straine,

Facultatea de Istorie,

Facultatea de Finante si Banci,

Facultatea de Fizica,

Facultatea de Arte,

Facultatea de Geografie,

Facultatea de Jurnalism,

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei,

Facultatea de Stiinte Economice,

Invăţămant la distanţă

Universitatea Romano-Americana :

Facultatea de Drept,

Facultatea de Economia Turismului Intern si International,

Facultatea de Informatica Manageriala,

Facultatea de Educatie Fizica,Sport si Kinetoterapie,

Facultatea de Management-Marketing,

Facultatea de Relatii Comerciale si Financiar-Bancare Interne si Internationale,

Facultatea de Studii Economice Europene,

Universitatea Româna de Stiinte si Arte „Gheorghe Cristea” :

Facultatea de Stiinte Economice, Juridice si Administrative,

Facultatea de Arte si Stiinte

Universitatea Spiru Haret :

Facultatea de Arhitectură,

Facultatea de Litere,

Facultatea de Inginerie, Informatică şi Geografie

Facultatea de Educaţie fizică şi sport,

Facultatea de Medicină Veterinară,

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei,

Facultatea de Științe Economice,

Facultatea de Științe Juridice, Politice și Administrative,

Facultatea de Matematica,Informatica si Stiinte ale Naturii,

Facultatea de Științe Socio-Umane,

Facultatea de Contabilitate și informatică de gestiune

Facultatea de Comunicare si Relatii Publice,

Facultatea de Artele Spectacolului,

Facultatea de Sociologie,

Facultatea de Drept ,

Facultatea de Filosofie, ştiinţe politice şi studii culturale,

Facultatea de Finante şi bănci,

Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale,

Facultatea de Geografie şi geografia turismului,

Facultatea de Istorie, muzeologie şi arhivistică,

Facultatea de Jurnalism, comunicare şi relaţii publice,

Facultatea de Limba şi literatura română,

Facultatea de Limbi şi literaturi străine,

Facultatea de Management,

Facultatea de Management financiar contabil,

Facultatea de Matematică şi Informatică,

Facultatea de Muzică,

Facultatea de Relaţii internaţionale,Istorie si Filosofie,

Facultatea de Teatru,

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic,

Departament FR-ID

Universitatea Nicolae Titulescu din Bucuresti :

Facultatea de Drept,

Facultatea de Relatii Internationale si Administratie,

Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

Universitatea Titu Maiorescu :

Facultatea de Drept,

Facultatea de Finanțe-Banci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor

Facultatea de Ştiinţele Comunicarii si Relatii Internationale,

Facultatea de Farmacie,

Facultatea de Medicină

Facultatea de Medicină Dentară,

Facultatea de Psihologie,

Facultatea de Informatică,

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Dacă apreciezi acest site, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe paginile noastră de FacebookInstagram , YouTube , TikTok , Twitter .